Forældreindflydelse på klyngeniveau

Akvariet i entreen på Wagnersvej. 

Som forældre har man mulighed for at få indflydelse på økonomi, drift og retning for Specialklyngen ved at være medlem af forældrebestyrelsen. 

Forældrebestyrelsen mødes med klyngelederen flere gange årligt. Her deltager udvalgte repræsentanter fra forældrerådene og personalet. Her kan forældre få indflydelse på prioritering af ressourcer og få mulighed for at diskutere bekymringer, holdninger og meninger med klyngelederen.  

 

Forældreråd- og bestyrelse

Læs mere om Københavns kommune retningslinjer for forældreindflydelse i de kommunale klynger:

https://nemboern.kbhbarn.kk.dk/