Terapi og behandling i klyngen

Det specielle ved klyngen

En af stuerne i De Fire Birke. 

Alle institutionerne i Specialklyngen arbejder med terapeuter som en integreret del af arbejdsstyrken, alle har hjælpemidler af forskellige slags, god normering, ingen egenbetaling, tilbud om buskørsel m.m. Her på siden kan du læse mere om,  hvad der gør Specialklyngen til en samling af seks unikke institutioner, og hvordan vi samarbejder med forskellige faggrupper for at imødekomme vores målgruppes behov. 

Vi har desuden et godt samarbejde med Børnecenter København, som varetager opgaver såsom at tilbyde talepædagog, børnepsykolog og støtte og vejledning til forældre, der har behov for det.

Børnecenter Københavns hjemmeside