Vores institutioner

Indgang til Wagnersvej i København SV. 

Specialklyngen er en samling af seks særlige dagtilbud i Københavns kommune. Alle seks institutioner har børn med betydelige og varige psykiske og/eller fysiske handicap, og er oprettet i henhold til Serviceloven §32. Her fremgår det, at Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et almindeligt dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven. 

De seks særlige dagtilbud  i Specialklyngen er forskellige i størrelse og antallet af børn og ansatte. I menuen til venstre kan du finde information om de seks institutioner.  

Læs hele Serviceloven her