Visitation til Specialklyngen

Fysioterapirummet på Wagnersvej. 

Hvis barnet er tilknyttet en daginstitution eller dagpleje, vurderer personalet, i samarbejde med relevante fagfolk og forældrene til barnet, hvorvidt barnet kan have gavn af en plads i et særligt dagtilbud.

Hvis barnet passes hjemme, retter forældrene henvendelse til sundhedsplejersken eller andre fagfolk i lokalområdet, som vurderer, hvorvidt barnet kan have gavn af en plads i et særligt dagtilbud. 

Hvis det vurderes, at et særligt dagtilbud kan være en løsning for barnet, indstiller en sagsbehandler, fra det lokale område, barnet til et særligt dagtilbud, i samarbejde med institutionen og forældrene. Indstillingen vurderes af et tværfagligt visitationsudvalg.

Visitationsudvalget består af institutionsledere, (herunder klyngeleder Britt Riese-Andersen fra Specialklyngen), en læge, en psykolog, en talepædagog, en fagperson fra det lokale område og fagfolk fra Fagligt Center, der på et kvalificeret grundlag vurderer indstillingen.

Kilde: Københavns Kommunes hjemmeside. Se link til højre. 

Københavns Kommunes hjemmeside ang. visitation

BUFs visitationsprocedurer

Find information om visitationsprocedurer til basispladser og særlige dagtilbud, visitationsudvalget, klagemuligheder, tilsyn m.m.:

http://buf.kkintra.kk.dk/