Links til yderligere information

Samling af baggrundsviden

Fællesarealet i De Fire Birke. 

Bilag
Regeringens udspil fra 2015 der skal sikre, at alle børn fra 0-6 år får en god start på livet i alle dagtilbud. Læs hele udspillet her.
Læs hele pjecen om forældreindflydelse i kommunens klynger.

Serviceloven

Alle enheder i Specialklyngen er oprettet i henhold til Serviceloven §32. Læs hele loven her:
https://danskelove.dk/