Specialklyngen som kompetencecenter

Varmtvandsbassinet på Wagnersvej. 

Som en del af Københavns Kommunes arbejde med at inkludere børn med særlige behov, er Specialklyngen blevet oprettet som kompetencecenter. Det vil sige, at andre institutioner, dagplejer, specialdagplejer og skoler har mulighed for at trække på vores store tværfaglige viden. Vi yder rådgivning, sparring og vejledning, som er praksisnær, og har det formål at optimere barnets muligheder i sit daglige miljø. 

Det kan være med henblik på at rådgive om særligt sensitive børn, børn med nedsat motoriske evner, børn med og uden diagnoser, børn der ikke udvikler sig forventeligt, børn med spiseproblematikker m.m. 

Her kan vi tilbyde vejledning omkring sanse stimulering, forslag til motoriske aktiviteter, alternativ kommunikation, neuropædagogik, hjælpemidler, leg og udvikling der svarer til det enkeltes barns udviklingstrin, forældresamarbejde til børn med særlige behov, m.m. 

Indledningvis vil vi klarlægge problematikkerne, så det er klart, hvilke fagpersoner der skal inddrages. Når vi kommer på besøg, vil vi afholde en samtale med personalet, som er tilknyttet barnet og observere barnet i sit daglige miljø. 

Sammen vil vi derefter reflektere over observationerne og tilbyde forslag til den fremadrettede indsats. Vi vil herefter guide videre til relevante instanser, hvis det er nødvendigt samt afholde opfølgende møder.

For yderligere information kontakt enten: 

  • Lene Zøllner, pædagogisk leder i Hvalen. Tlf: 5152 0025. Mail: s254@buf.kk.dk
  • Trine Nyborg Marott, pædagogisk leder i Krudtmøllen. Tlf: 5152 0430. Mail: zp7j@buf.kk.dk 

Sparringen og vejledningen er gratis, der skal blot afsættes tid til os.