Honningkrukken er en vuggestue med 44 børn fordelt på 4 stuer. Stuerne er opkaldt efter de kendte figurer fra 100 Meterskoven: Kængustuen, Plysstuen, Tigerstuen og Grislingstuen. 

I Honningkrukkens hverdagsliv har vi fokus på at tage udgangspunkt i børnenes behov og vægter udelivet og det sansemotoriske meget højt. Vores udgangspunkt er børnenes behov og fordi de er helt små børn, er vores primære fokus derfor på at give dem omsorg og de helt nære relationer i en hverdag, hvor de kan føle sig trygge. 

Børnene har deres faste stue, men døren hertil er normalt kun lukket under måltider. De åbne døre skal motivere til fysisk udfoldelse og nysgerrighed og åbenheden skaber også et fællesskab for børn og voksne i hele afdelingen. Afdelingens fysiske rammer bære præg af, at der skal være plads til at børnene kan udvikle sig sansemotorisk i så vidde rammer som muligt. Derfor er vi meget udendørs, og når vi er indendørs er det i en afdeling med åbne døre. 

For os er børnenes møde med udelivet og naturen en væsentlig del af vores dagligdag. Det er i tråd med udflytterbørnehaven Peters Hus’ tilgang og de fleste af vores børn fortsætter i Peters Hus i børnehave. 

Hos os lærer de derfor fra helt små, at mestre udelivet ved at vi er ude, næsten hver dag, året rundt og i al slags vejr. Når vi er ude, er vi opmærksomme på at stimulere børnenes sanseindtryk, hvorved barnet oplever gennem legen med de naturlige elementer. Her har vi øje på det enkelte barns forudsætninger og møder dem der, hvor de er i legen og i forhold til, hvad de er klar til at mestre. 

Vi prioriterer spontanitet og ’nuet’ – hvad der fylder lige nu. For eksempel i forhold til sanseindtryk forbundet med årstidernes skiften. Det kan være at sidde og lege med børnene i den største vandpyt på legepladsen og pjaske med vand og mudder. Eller i efteråret, når bladene falder af træerne, at samle bladene i kæmpedynger og kaste dem op i luften så de ’regner’ ned over os. 

I forhold til børnenes fysiske udfoldelse er vi inspireret af ”Toddler-kulturen”, hvor der er fokus på børnenes kropslige kommunikation, og hvordan de herigennem inspirerer hinanden og danner egne fællesskaber. 

I vores samarbejde med afdelingens forældre, er det vigtigt for os, at forældrene føler sig velkomne og trygge i deres barns vuggestue. Vi har et engageret forældreråd og en afdeling, hvor mange familier kommer igen med både deres andet og tredje børn.