Velkommen til Kejser Kål. Vuggestuen har fire stuer: Rumpenisserne, Tyttebøvserne, Krudtuglerne og Mumitroldene. Alle stuerne har 11 børn, og vi er normeret til to pædagoger og en pædagogmedhjælper på hver stue. 

Vuggestuen er barnets første selvstændige møde med omverdenen, og det har vi respekt for. Derfor gør vi os særligt umage med indkøring af børnene, og prioriterer dette forløb særlig højt. 

I Kejser Kål er omsorg og udvikling i højsædet. Vi gør meget ud af, at Kejser Kål skal være et trygt og rart sted, hvor børnene trives og udvikles. Forældre kan ikke forvente et ”højt serviceniveau” i forhold til praktiske ting, fordi vi har valgt at prioritere vores tid og fokus på børnene. Til gengæld er vi altid opmærksomme på, at være nærværende og omsorgsfulde overfor børnene.

I Kejser Kål har vi gennemtænkt dagens pædagogiske grundlag, fra børnene møder ind om morgenen, og til de bliver hentet. Pædagogisk set arbejder vi med et særligt satspunkt hvert år, fra efterår til forår. 
Vi ser både legepladsen og lokalmiljøet som vigtige læringsrum for børnene, og vi tager os tid til at stoppe op og undersøge det, som fanger børnenes interesse. 
Vi er desuden inspirerede af Gunvor Løkkens ”Toddler-kultur”, som er en tilgang, der handler om de små børns indbyrdes relationer og kommunikations- og legemønstre i daginstitutionen, eksempelvis gennem kropssproget. På denne baggrund er vi opmærksomme på, hvordan børnene kommunikerer, oplever og lærer. Vi bruger også babytegn og oplever, hvordan det fremmer forståelsen og kommunikationen mellem børn og voksne. 

Vi arbejder med ”rød tråd”, der omhandler børnenes overgang fra vuggestue til børnehave. Her samarbejder vi primært med børnehaven Kong Gulerod, hvor vi går ned en formiddag om ugen, sammen med de børn, der skal fortsætte der.