Velkommen til Kong Gulerod. Vores 56 børn er fordelt på tre stuer; Radisestuen, Grønærtestuen og chilistuen. 

Hver morgen fra kl. 07:00 til 08:00 åbner vi i vuggestuen og tilbyder morgenmad. Der møder en voksen ind fra børnehaven og en fra vuggestuen.

Vi er ude i alt slags vejr og hver dag. Det kan være på vores store legeplads med gynger, rutsjebane og sandkasse, eller det kan være på tur i nærmiljøet. Vi har tilknyttet en skovbus, som kører på ture flere gange ugentligt. Bussen kører ud i det blå, til fødselsdage, på stranden og med udgangspunkt i læreplans-temaerne.

I børnehaven følge vi med tiden, og vi er begyndt at arbejde med digitale medier, der hvor det giver mening i en pædagogisk kontekst.

Vi har en alsidig tilgang, som afspejles i vores årshjul. I løbet af året arbejder vi med de pædagogiske lærerplaner, et tema af gangen. Her laver vi vores egne pædagogiske målsætninger ud fra børnenes alderstrin og udvikling. 

Pædagogisk organisering af ugen

Der er samling hver dag kl. 9 på egen stue. Her hygges der og gives informationer om dagens aktiviteter. Vi har et stort fokus på forberedelser og forudsigelighed. 

Mandag er alle børn ude hele dagen. 

Tirsdag og torsdag arbejder vi med relationsgrupper. I relationsgrupper arbejder vi med funktionsopdelte stuer. Dvs. at en stue er en ”motorik stue”, en anden stue er til leg, og en tredje stue er til kreative aktiviteter. Her er børnene opdelt i tre aldersgrupper, og vi arbejder med mål i forhold til vores pejlemærker. Det kan f.eks. være "fri for mobberi". 

Onsdag er der stuedag. Vi er på egen stue, Radise, Grønært eller Chili med de faste voksne og den faste børnegruppe. Her lærer vi hinanden at kende på tværs af aldersgrupper, og det kan også være, at vi tager på ture ud af huset. 

Fredag er der rum for det impulsive – og børnene må have deres eget legetøj med. 

Sprog

I børnehavealderen er sproget meget vigtigt – både for at kunne danne sociale relationer og som et vigtigt redskab i konfliktløsning. En af de metoder, som vi har valgt at bruge til at fremme børns sprog er dialogisk oplæsning. Dialogisk oplæsning handler om, at den voksne stiller spørgsmål og snakker med børnene undervejs i børnebogs-oplæsningen. På denne måde støtter vi barnet i at kunne fortælle og bruge sproget på det niveau, som barnet befinder sig på. Den voksne kan få barnet til at sige mere, end det kan af sig selv, og herved udvides barnets ordforråd og sprog generelt.