Til nye forældre om indkøring

Vi glæder os til, at jeres barn skal starte hos os. Herunder fortæller vi overordnet om, hvordan indkøringen forløber. Øvrige detaljer aftaler I med personalet på et forbesøg, eller efterhånden som indkøringen finder sted.

 • I Kejser Kåls årshjul står der en masse praktiske oplysninger, og dem vil vi bede jer om at læse.
 • Hvis I har behov for det, kan vi aftale, at I kommer på besøg inden jeres barn starter.
 • Indkøringen er et samarbejde mellem jer og den person fra personalet, der kører jeres barn ind.
 • Jeres barns skal køres ind af en af sine forældre, eller en anden voksen person, som barnet kender godt, og er tryg ved.
 • Længden på indkøringen varierer fra barn til barn, samt er afhængig af, hvor lang tid I har til den. Men en indkøring bør ikke vare mindre end én uge eller vare længere end 2-3 uger.
 • Det er en stor omvæltning for et lille barn, at skulle starte i vuggestue, så det er meget vigtigt, at barnet får en rolig indkøring, og bliver helt tryg ved at være i vuggestue.

Der er nogle faser/milepæle, som jeres barn skal igennem under indkøringen

 1. at se Kejser Kål og være nogenlunde tryg her sammen med den af forældrene som kører barnet ind
 2. at være i Kejser Kål alene
 3. at spise i Kejser Kål alene
 4. at sove i Kejser Kål
 5. at have en normal længde dag i Kejser Kål
 6. at blive helt tryg i Kejser Kål

At være nogenlunde tryg i Kejser Kål

Det vil være den samme voksen fra vuggestuen, der er omkring jeres barn under indkøringen. Gradvist vil barnet blive mere og mere tryg ved de øvrige voksne. De fleste børn reagerer på at skulle starte i vuggestue; nogle børn reagerer allerede under indkøringen, mens andre børn først reagerer f.eks. en måned efter.

Afsked

Vi ved, at det især i starten kan være rigtig svært at aflevere jeres barn til os. Derfor håber vi på, at I stoler på, at vi er ærlige, når vi fortæller om, hvordan barnet har / har haft det. Når I siger farvel til barnet, er det vigtigt, at det bliver kort, enkelt og tydeligt. Det forvirrer blot barnet, hvis I går og kommer igen flere gange, eller flere gange begynder på at sige farvel, og så fortryder det.

Det kan være en god idé, at give os barnet fra jeres favn til vores. Det er et tydeligt signal til barnet om, at I har accepteret os og vuggestuen, og at det nu er os, der passer barnet. Nogle børn vil ikke vinke/sige farvel. Dette respekterer vi, når vi blot er sikre på, at barnet har set, at I er gået.

At være alene

Første gang jeres barn skal være i vuggestue alene, kan I fx gå en tur eller sætte jer ind i vores personalestue og drikke en kop kaffe. Aftal et tidspunkt med os om, hvornår I kommer igen. Hvis jeres barn er meget ked af det, kan det være, at personalet vælger at hente jer før tid, men lad os vurdere det, og hav tillid til, at vi er omkring jeres barn hele tiden, og trøster så godt vi kan. Vi lader ikke et barn gå for sig selv, og være ked af det!

At spise alene

For nogle børn er det en stor oplevelse at spise i vuggestuen. Der er mange nye børn og voksne at skulle forholde sig til, og mange nye indtryk, der skal bearbejdes – og måske er der andre rutiner omkring måltidet end hjemme, som barnet også skal lære. Nogle børn spiser ikke så meget den første tid de er i vuggestue, men appetitten vender tilbage efter et stykke tid. 

Husk at meddele personalet og køkkenet, hvis der er madvarer jeres barn ikke kan tåle!

At sove

Når jeres barn skal begynde at sove i vuggestuen, så er det en god idé, hvis I kan være ”stand by”. Så ringer vi til jer, når barnet vågner, så I kan komme og hente med det samme. Nogle børn reagerer på vuggestuestarten ved at ændre sovemønster, så vær forberedt på, at jeres barn måske sover mere eller mindre end det plejer - eller på helt andre tidspunkter end normalt.

Hvis jeres barn sover flere gange om dagen, tager vi selvfølgelig hensyn til det. Hvis vi fornemmer, at jeres barn kan klare det, vil vi efterhånden forsøge at ”trække” luren, så barnet f.eks. kan spise med resten af stuen, men altid med respekt for barnet!

Vi sørger for madras, dyne og sengetøj.

En normal dag

Jeres barn vil nu kende nogle af de andre børn og voksne i vuggestuen, og vil efterhånden begynde at kunne have en normal og helt tryg hverdag i Kejser Kål.

Når Kejser Kål bliver hverdag

Efter ca. 3-6 måneder vil vi tilbyde jer en samtale, hvor vi taler om indkøringen og barnets almene trivsel i Kejser Kål. 

Hilsen personalet i Kejser Kål