Aflevering

Åbningstiden er mandag til fredag 7.00-17.00.

Af hensyn til planlagte aktiviteter, spontane ture i parken og lignende skal børnene være afleveret senest kl. 9.00. Har I brug for at aflevere på et andet tidspunkt, er det vigtigt, at I aftaler dette med stuens personale.

Afhentning

Husk altid at aftale dette med stuens personale. I skrive på døren, hvem der henter barnet og hvornår. Når I går hjem, så husk at sige farvel til personalet som passer barnet på dette tidspunkt, så vi hele tiden har overblik over hvilke børn, der er i institutionen.

Hvis børn bliver hentet af andre

Hvis der er andre end jer forældre, som henter jeres barn, skal vi vide det. Vi må ikke udlevere barnet til andre end jer forældre, med mindre vi har fået andet at vide af jer. Så derfor: Fortæl os altid hvis det er bedsteforældre, kammeraters forældre, en barnepige eller andre, der henter jeres barn. Den bedste måde at informere os på, er ved at skrive det på den seddel, hvor I krydser jeres barn ind om morgenen. Skulle der ske ændringer i løbet af dagen, så ring og giv stuens personale besked.

Ferie og fravær

Hvis jeres barn er sygt, holder fridag, eller af anden årsag ikke kommer i institutionen, så ring venligst inden kl. 8.00 om morgenen. Når jeres barn kommer igen, så ring gerne dagen før inden kl. 13.00, eller senest samme dag inden kl. 8.00 og giv besked. Det hjælper os meget i hverdagens planlægning, at få besked.

Sygdom

Bliver jeres barn sygt, skal barnet naturligvis blive hjemme indtil det er raskt igen og almentilstanden er så acceptabel, at barnet kan deltage i de daglige aktiviteter. Syge børn må ikke være i vuggestuen af hensyn til dem selv, de andre børn, samt personalet. I tilfælde af smitsomme sygdomme, bedes I informere personalet, så vi kan hænge et opslag op. I tilfælde af, at jeres barn har haft feberkramper, bedes I informere personalet, så vi kan tage de nødvendige forholdsregler. Læs mere om sygdom i bjælken til venstre, herunder også information fra forældrerådet.

Solcreme

I de perioder på året, hvor børnene skal smøres med solcreme, er det jeres ansvar, at børnene bliver smurt hjemmefra om morgenen. Så smører vi igen i løbet af dagen. Vi bruger Matas solcreme faktor 15 som er uden parfume og uden parabener, og som er svanemærket.

Medicin

Da personalet ikke er sundhedsfagligt uddannet, må vi ikke varetage, observere eller behandle syge børn. Derfor må vi heller ikke give børnene medicin, undtagen livsvigtig, lægeordineret medicin (f.eks. astmamedicin), såfremt der ligger en udførlig vejledning fra lægen om dosering, samt hvordan medicinen gives. Hvis jeres barn får medicin (inkl. penicillin eller antibiotika), vil vi meget gerne informeres, da medicinen kan påvirke barnets almentilstand.

Børnenes tøj

For at vi kan komme ud hver dag, er det utroligt vigtigt, at jeres barn har det rigtige overtøj, regntøj og fodtøj med. Ligeledes skal der ligge godt med skiftetøj i garderoben, som I løbende skal holde øje med og fylde op. Der skal minimum ligge to hele sæt tøj. Om vinteren skal der også være hue og vanter i barnets garderobe hver dag, da vi går ud i al slags vejr. Det er generelt en god ide, at give børnene praktisk tøj og sko på, så de har så stor bevægelsesfrihed som muligt.

Det er en virkelig god ide at sætte navn i alt jeres barns tøj, og især i alt overtøj, hue og vanter. Vi deler legepladsen med andre institutioner, og det er umuligt at kende forskel på så mange par vanter. Ligeledes bliver overtøjet ofte tørret i vores tørreskabe, hvor der f.eks. kan være ens flyverdragter.

Det er helt forbudt med snore på børnenes tøj (med mindre de er sikkerhedsmæssigt godkendte), samt halskæder og lignende, som barnet kan hænge fast i.

Vi har en glemmekasse opstillet på gangen i stueetagen, kig gerne regelmæssigt efter glemt tøj, så vi ikke drukner i det.

Bleer

Hvis jeres barn bruger ble, skal I selv medbringe disse.

Privat legetøj

Jeres barn må gerne have privat legetøj med i vuggestuen – dog helst i begrænset omfang. I har som forældre selv ansvaret for det medbragte legetøj, og vuggestuen har ikke mulighed for at erstatte legetøjet, hvis det bliver ødelagt, eller bliver væk. Børnene må gerne lege med legetøjet, så længe det er problemfrit for barnets, og de andre børns, øvrige aktiviteter. Legetøj der kan være til fare for børnenes sikkerhed, f.eks. legetøj med små dippedutter, må ikke medbringes.

Børnefødselsdag

Når børnene har fødselsdag, vil vi meget gerne være med til at fejre dem. Vi ”hejser flaget” og laver et fødselsdagsskilt. Nogle forældre markerer fødselsdagen med lidt mundgodt til børnene på stuen, andre inviterer stuen hjem til fødselsdag. Det kan aftales nærmere med stuens personale. Hvad enten festen holdes hjemme eller i vuggestuen, så er det en god idé at aftale traktementet med stuens personale, da der kan være børn, som ikke kan tåle / ikke må få slik, eller andre ting. Ved hjemmebesøg tager vi gerne kopper, hagesmækker m.v. med, når det er aftalt på forhånd.

Søvn

Børnene sover, så vidt muligt, i krybber eller barnevogne til de fylder 2 år. Ved begrænset plads i krybberummet kan vi vælge, at lade børn under 2 år sove inde med de større børn. Når børnene fylder 2 år, må de ikke længere sove med seler på, og kommer derfor ind for at sove. I kan medbringe sovebamse eller andet, og vi tager så vidt muligt hensyn til det enkelte barns sovevaner. Vi mener dog at det er vigtigt, at alle børn får et hvil midt på dagen. Har barnet brug for en lur formiddag og eftermiddag, planlægger vi derefter.

Barnevognskælder

Vi har en aflåst barnevognskælder. Her kan I sætte klapvogne og barnevogne. Koden til låsen fås af personalet. Da koden er kendt af mange, anbefaler vi, at I låser de ting, som I stiller i barnevognskælderen. Cykler og lignende bedes I parkere udenfor.