Pædagogisk tilgang

Sammenhæng mellem vuggestue og børnehave

I Dronning Louise er der er stor sammenhæng mellem livet i vuggestuen og i børnehaven. I dagligdagen kan det for eksempel komme til udtryk i vores årshjul, der viser de pædagogiske temaer, som vi arbejder med i løbet af året.

Vi arbejder med det samme tema i både børnehave og vuggestue i samme periode – så når et vuggestuebarn fortsætter i børnehave, fortsætter det med samme pædagogiske tema, for eksempel motorik.

Vi holder også personalemøder sammen, åbner og lukker institutionen sammen, og voksne kender børnene i både vuggestue og børnehave. 

Vi har samme tilgang til kerneopgaven og hverdagen – tilpasset de enkelte aldersgrupper. 

Denne stærke integration mellem vuggestue og børnehave giver en god genkendelighed og forudsigelighed for både børn, personale og forældre.

Pædagogisk har vi meget fokus på børnenes sproglige udvikling, og vi bestræber os på, at alle pædagoger har været på et kursus i emnet. Derudover har vi fokus på relationsarbejde og de sociale kompetencer, uanset om børnene er 1 eller 6 år gamle.

Vi arbejder også med ”åbne døre” – primært i børnehaven. Inden kl. 9 hver dag og om fredagen har vi normalt ”åbne døre” stuerne imellem. Det vil sige at børnene har mulighed for at bevæge sig frit rundt og danne venskaber på tværs af stuerne. De starter med at være på deres egen stue og får herfra mulighed for at udforske deres omgivelser i institutionen. 

I vuggestuen arbejdes der begrænset med åbne døre, efter behov.