Forældrerådet i Dronning Louise

Vi har valgt at have et samlet forældreråd for hele Dronning Louise. 

Et forældreråd består af forældre og personale fra vuggestuen og børnehaven, som vælges for en periode på et eller to år. Vi holder møderne i tidsrummet 17-19 skiftevis startende i børnehave og vuggestue.

Forældrerådets møder er åbne for alle, der har lyst til at engagere sig og ønsker indflydelse på vores børns hverdag. Og endnu bedre, hvis du brænder for at være medlem af forældrerådet, så hører vi meget gerne fra dig. 

Hvad er vores opgave? 

Forældrerådet er bindeledet mellem ledelse og medarbejdere og den samlede forældregruppe i Dronning Louise. 

Forældrerådet bidrager blandet andet med sparring til ledelsen, deltagelse ved ansættelsessamtaler, repræsentant i klyngens bestyrelse, praktisk hjælp ved f.eks. sommerfest, julehygge, arbejdsdag m.m. 

Vi ønsker i samarbejde med ledelse og medarbejdere at sikre, at Dronning Louise er et inspirerende, trygt og dejligt sted at være for vores børn.

Vi vil løbende bidrage med information om relevante forhold om Dronning Louise. 

Forældrerådet og dets medlemmer står naturligvis til rådighed for forældregruppen. Så hvis du har spørgsmål, gode ideer eller noget du undrer dig over, så ring eller skriv, eller tag fat i os, når du ser os i Dronning Louise. 

Se hvem der er med i forældrerådet under "Om Dronning Louise".