Starten i børnehaven

Jeres barn skal nu til at starte et nyt kapitel i sit liv. Netop omkring 3 års alderen sker der meget med børn, både fysisk, psykisk og socialt. Derfor er det, det rette tidspunkt for dem at starte i børnehaven. Her vil de møde mange nye udfordringer, der er tilpasset det udviklingstrin, som de befinder sig på.

At starte i børnehave er en omvæltning for både jeres barn og jer forældre. I skal vænne jer til mange flere børn, flere forældre og færre personaler. I den forbindelse er det vigtigt at huske, at børnene også er blevet større og kan flere ting selv. De har heller ikke, i lige så høj grad som tidligere, brug for den samme voksenkontakt. 

Der er heller ikke mulighed for, at I forældre i det daglige kan få lige så mange oplysninger, som I måske har været vant til i vuggestuen. I må derfor vænne jer til, at tage fat i personalet, hvis I ikke syntes, at I får nok at vide om jeres barn. 

I skal dog vide, at hvis vi mener, at der er noget vi bør tale om, tager vi kontakt til jer. Der er ingen, der vil blive glemt eller overset!

Indkøring af jeres barn

Vi forventer, at I kommer på besøg, inden jeres barn starter i børnehaven. Vi anbefaler, at I kommer uden jeres barn denne dag. Dette for at kunne besvare eventuelle spørgsmål.

Det kræver tilvænning at starte i børnehave, så derfor kan mange børn have brug for en ”tryg havn” de første dage i børnehaven, nemlig jer forældre. Vi vil derfor anbefale, at I afsætter en lille uges tid til, at køre jeres barn ind i børnehavens dagligdag og sociale liv. Med det mener vi ikke, at I skal være her sammen med jeres barn hele denne uge. Men det er en god ide, at jeres barn har korte dage, når I ikke er her.

Den første dag vil det være en voksen fra børnehaven som følger jeres barn og jer. Der vil dog ikke kun være én voksen, der følger barnet i indkøringen. Det vil primært være de voksne som er tilknyttet barnets stue, der hjælper barnet i den første tid i børnehaven.

Når vi starter indkøringen aftaler vi løbende fra dag til dag, hvornår jeres barn skal prøve at være her lidt alene, hvor lange dage, hvornår jeres barn evt. skal prøve at sove her m.m. Dette er meget individuelt fra barn til barn/forældre - derfor har vi ikke en fast procedure.