En typisk dag i Kong Gulerod

7:00-7:45         Mulighed for at få morgenmad (vi åbner i vuggestuen kejser kål)

7:00-9:00         Modtagelse af børn og små aktiviteter på stuerne

9:00-9.20         samling på stuerne

9.20-11.15       Dagens aktiviteter begynder og nogle tager evt. på tur

11:15-12:00     Frokost og samling på stuerne

12:00-12:30     Børnene tager tøj på og gør sig klar til at gå på legepladsen

                          Sovebørnene gøres klar til middagsluren

12:30-14:00     Vi er på legepladsen

                          Sovebørnene får en middagslur

12:30-13:30     De voksne afvikler deres pauser på skift

14:00-15:00     Frugt på stuerne eller på legepladsen

15:00                Bussen kommer hjem fra tur

15:00-16:30    Leg på stuerne eller legepladsen

16:30-17:00     Vi går i vuggestuen og lukker der.

Frokost og samlinger

Ved 11-tiden spiser vi frokost på vores stuer. Indimellem kan børnene få lov til at gå på besøg på en anden stue, men som hovedregel spiser vi på vores egne stuer. 

De tre stuer har forskellige rutiner med borddækning, samling og frokostritualer. Men fælles for alle stuer er, at vi sidder samlet og hygger os. Det er vigtigt at frokost og samling bliver hyggelige. Det er bl.a. til samlingerne at vi synger, giver beskeder til hinanden, lærer at sige noget foran en større gruppe af børn, lærer at vente på tur, sidde og lytte til både børn og voksne. Det er også til samlingerne, at vi snakker om ting, som vi har oplevet og om idéer til ture, som vi kan tage på, hilser på nye børn og voksne som starter, snakker om hvilken dag det er m.v.

Til frokost sidder vi og hygger os, og sludrer sammen om mangt og meget, og ofte slutter vi frokosten af med, at en voksen læser en historie.

Da frokosten og samlingen er af stor værdi for både børn og voksne, vil vi gerne frabede os, at I afleverer/henter jeres barn i dette tidsrum. Selvfølgelig kan det på grund af tid ved lægen, tandlægebesøg m.m. være nødvendigt en sjælden gang, og så aftaler I det med stuen.

Middagslur

I børnehaven er det muligt at få sig en middagslur, hvis barnet har behov for det. Det er cirka kl. 12 efter frokost, at sovebørnene og en voksen går ind i vores soverum. Før børnene sover, læser vi først en godnathistorie og synger derefter en godnatsang. Vi voksne skiftes til at være den, som er sammen med sovebørnene. Derfor er det ikke altid en voksen fra jeres barns stue, som sover med ham/hende. I aftaler med stuens personale, hvis jeres barn skal sove. Vi vil også gerne vide, om jeres barn sover med sovedyr, sut eller andet. Bruger dit børn sut/bamse eller ble, skal I selv medbringe dette.