Aflevering

Åbningstiden er mandag til fredag 7.00-17.00.

Af hensyn til planlagte aktiviteter, spontane ture i parken og lignende skal børnene være afleveret senest kl. 9.00. Har I brug for at aflevere på et andet tidspunkt, er det vigtigt, at I aftaler dette med stuens personale.

Afhentning

Husk altid at aftale dette med stuens personale. I skrive på døren, hvem der henter barnet og hvornår. Når I går hjem, så husk at sige farvel til personalet som passer barnet på dette tidspunkt, så vi hele tiden har overblik over hvilke børn, der er i institutionen.

Afkrydsningslister

Der vil hver dag ligge nye afkrydsningslister på pulten indenfor hoveddøren. Det er her, hvor I krydser jeres barn ind om morgenen, når I ankommer. Det er også på denne seddel, at I kan skrive beskeder som f.eks. hvis, der er andre end mor eller far som henter. I kan også skrive et cirka tidspunkt, hvor I henter. Det er ikke noget, som vi går og holder øje med i løbet af dagen, men noget vi f.eks. bruger hvis jeres barn er sløjt, træt, savner jer eller kan komme med på en spontan tur. I de situationer er det godt at vide, om I kommer lige om lidt, eller om der går flere timer.

Når I har krydset jeres barn ind, skal I komme ind på barnets stue og sige godmorgen. Det er vigtigt, at vi har set, at I er ankommet. Tidligt om morgenen er der kun en stue åben (Grønærte stuen), og så er det her, at man afleverer sit barn. Hvis alle stuerne er åbne, må jeres barn selv vælge, hvor han eller hun vil lege, men det er stadig vigtigt, at I husker at sige godmorgen til en voksen på barnets egen stue.

Når I henter jeres barn igen om eftermiddagen, skal I ikke selv krydse jer af. Det er kun personalet som må krydse børn af. Det er derfor vigtigt, at I altid husker at få sagt farvel til en voksen fra børnehaven.

Hvis børn bliver hentet af andre

Hvis der er andre end jer forældre, som henter jeres barn, skal vi vide det. Vi må ikke udlevere barnet til andre end jer forældre, med mindre vi har fået andet at vide af jer. Så derfor: Fortæl os altid hvis det er bedsteforældre, kammeraters forældre, en barnepige eller andre, der henter jeres barn. Den bedste måde at informere os på, er ved at skrive det på den seddel, hvor I krydser jeres barn ind om morgenen. Skulle der ske ændringer i løbet af dagen, så ring og giv stuens personale besked.

Hver stue har en seddel hængende, hvor I kan skrive, hvis der er familiemedlemmer, venner eller babysittere som altid må hente uden forudgående aftale. Hør stuens personale hvor denne seddel hænger. Hvis jeres barn gerne vil have en legekammerat med hjem samme dag, uden på forhånd at have aftalt det med forældrene, kan I prøve at ringe til barnets forældre fra børnehaven. Adresser og telefonnumre finder I på opslagstavlen indenfor hoveddøren, hvis barnets forældre har ønsket at skrive det på. Hvis I laver en aftale om at tage et andet barn med hjem, skal en fra personalegruppen lige snakke med den forældre, som I laver aftalen med, i telefonen.

Ferie og fravær

Hvis jeres barn er sygt, holder fridag eller af anden årsag ikke kommer i institutionen, så ring venligst inden kl. 8.00 om morgenen. Når jeres barn kommer igen, så ring gerne dagen før inden kl. 13.00, eller senest samme dag inden kl. 8.00 og giv besked. Det hjælper os meget i hverdagens planlægning, at få besked.

Solcreme

I de perioder på året, hvor børnene skal smøres med solcreme, er det jeres ansvar at børnene bliver smurt hjemmefra om morgenen. Så smører vi igen i løbet af dagen. Vi bruger Matas solcreme faktor 15 som er uden parfume og uden parabener, og som er svanemærket.

Medicin

Da personalet ikke er sundhedsfagligt uddannet, må vi ikke varetage, observere eller behandle syge børn. Derfor må vi heller ikke give børnene medicin, undtagen livsvigtig, lægeordineret medicin (f.eks. astmamedicin), såfremt der ligger en udførlig vejledning fra lægen om dosering, samt hvordan medicinen gives. Hvis jeres barn får medicin (inkl. penicillin eller antibiotika), vil vi meget gerne informeres, da medicinen kan påvirke barnets almentilstand.

Børnenes tøj

For at vi kan komme ud hver dag, er det utroligt vigtigt, at jeres barn har det rigtige overtøj, regntøj og fodtøj med. Ligeledes skal der ligge godt med skiftetøj i garderoben, som I løbende skal holde øje med og fylde op. Der skal minimum ligge to hele sæt tøj. Om vinteren skal der også være hue og vanter i barnets garderobe hver dag, da vi går ud i al slags vejr. Det er generelt en god ide, at give børnene praktisk tøj og sko på, så de har så stor bevægelsesfrihed som muligt.

Det er en virkelig god ide at sætte navn i alt jeres barns tøj, og især i alt overtøj, hue og vanter. Vi deler legepladsen med andre institutioner, og det er umuligt at kende forskel på så mange par vanter. Ligeledes bliver overtøjet ofte tørret i vores tørreskabe, hvor der f.eks. kan være ens flyverdragter.

Det er helt forbudt med snore på børnenes tøj (med mindre de er sikkerhedsmæssigt godkendte), samt halskæder og lignende, som barnet kan hænge fast i.

Vi har en glemmekasse opstillet på gangen i stueetagen, kig gerne regelmæssigt efter glemt tøj, så vi ikke drukner i det.

Bleer

Hvis jeres barn bruger ble, skal I selv medbringe disse.

Forslag til uddeling af søde sager

Da vi indimellem oplever, at der bliver delt meget sødt ud hjemmefra, har vi i personalegruppen lavet retningslinjer ved uddeling af søde sager. På et tidligere forældremøde blev det besluttet at der ikke må deles slik ud i børnehaven eller til hjemmefødselsdage. Når jeres barn har fødselsdag kan der deles følgende ud:

Kage, flødeboller, is, popcorn, boller, frugt, grønt og gerne andre sundere alternativer.

Vi ved at det er af god mening, men vi ser os nødsaget til at takke nej til søde sager ved andre lejligheder.

Vi vil gerne fejre, at jeres barn er blevet storebror/søster, og I er velkomne til at dele frugt eller grøntsager ud.

Tyggegummi

Tyggegummi er helt forbudt i børnehaven, da børnene i denne alder meget hurtigt kan få det galt i halsen.

Legetøj med hjemmefra

Om fredagen er det legetøjsdag. Vi vil gerne have en legetøjspolitik der er til glæde for børnene, uden at den hæmmer eller ekskluderer. Målet med legetøjspolitikken er, at give børnene en positiv oplevelse, og at kunne glæde sig konstruktivt til at tage legetøj med hjemmefra. Vi definerer legetøj som følgende:

-       Legetøj (biler, legetøjsvåben, m.m.)

-       Bamser/dukker

-       Udklædningstøj

Og HUSK, man SKAL IKKE have legetøj med om fredagen, men man MÅ gerne.

Fødselsdagsregler

Når I inviterer børnehaven hjem til fødselsdag og personalet skal deltage, så skal det være hele stuen, eller alle drengene på stuen, eller alle pigerne på stuen som inviteres. Det kan også være barnets busgruppe, på deres busdag. Det er ikke muligt at udvælge børn fra forskellige stuer, eller kun invitere nogle børn i en gruppe.

Hvis I ikke ønsker at invitere børnene hjem, så afholder vi også meget gerne nogle dejlige fødselsdage her. Så er det på stuen det foregår – oftest til frugt kl. 14.00, og så aftaler I med stuen, hvordan det skal foregå, og hvad I tager med til at dele ud. Børnehaven sørger for gaver, og vi vil gerne frabede os at børn har gaver med hjemmefra.

Hvad I vælger at gøre privat, kan vi ikke blande os i, men vi henstiller selvfølgelig til, at I tænker over, at der ikke opstår situationer, hvor f.eks. en enkelt pige/dreng på en stue ikke bliver inviteret som den eneste. Hvis I inviterer til private arrangementer, hvor børnehavens personale ikke deltager, skal I sende indbydelserne hjem privat. Invitationerne må ikke deles ud i børnehaven. Adresser finder I på opslagstavlen indenfor hoveddøren.

Håndhygiejne og sygdomsforebyggelse

Hvis vi har en god håndhygiejne, kan vi nedsætte smitterisikoen med helt op til 35 %. I børnehaven er vi meget omhyggelige med håndvask og hygiejne. Vi bruger meget tid på, at lære børnene en god håndhygiejne. I børnehaven vasker vi alle hænder inden alle måltider. Det er vigtigt, at I forældre bakker op om indsatsen derhjemme. Det kan I gøre ved, at være særligt omhyggelige med håndvask, samt ved at I, og jeres børn, hoster og nyser i albuebøjningen, og lufter ud.

Som mange af jer har været vant til i vuggestuen, vil vi også i børnehaven gerne have, at I går på badeværelset med jeres barn og får vasket dets hænder, når I afleverer og henter. Der er ophængt dispensere med hånddesinfektionsgel til forældre og personale på stuerne, samt på badeværelserne. Vi håber, at I som forældre gør det til en vane at afspritte/vaske jeres hænder, når I kommer og går.

Læs mere om sygdom i bjælken til venstre.

Selvhjulpenhed

Vi håber, at I vil samarbejde med os, om at gøre jeres barn selvhjulpen. Det kan I gøre derhjemme i forskellige sammenhænge f.eks. i forbindelse med at klæde sig på, gå på toilettet, dække bord, rydde op og hjælpe til i hverdagen. I hjemmet er der langt bedre muligheder for hele tiden at hjælpe sit barn. Da vi ikke har samme mulighed i børnehaven, vil I både hjælpe jeres barn og os, hvis I derhjemme gør en stor indsats, for at styrke barnets selvhjulenhed.

”Det børn selv mestrer, må voksne ikke tage fra dem, ved at gøre det for dem.”