Det er en stor tillidserklæring at aflevere sit barn i daginstitution. Det er vi meget bevidste om, når vi møder ”vores” nye familier for første gang. 

Måske er institutionsverdenen helt ny, måske det er tredje barn, der skal i vuggestue. Uanset, er følelserne i spil for jer forældre, når I skal aflever jeres børn et nyt sted. Vi tilstræber os på, at møde jer alle fordomsfrit og med imødekommenhed og åbne arme.

I vores samarbejde med jer forældre lægger vi stor vægt på en god, daglig kontakt, som er præget af en gensidig interesse, nysgerrighed og respekt. Vores samarbejde er vigtigt for jeres barns daglige trivsel i Honningkrukken.

Vi mener det er vigtigt, at I forældre er godt informeret om jeres barns trivsel og udvikling i institutionen. Her vægter vi den åbne og tillidsfulde dialog, så vi informerer jer altid om de ting, der giver anledning til både glæde og bekymring.

Vi mener et godt forældrepartnerskab forudsætter gensidig åbenhed, tillid og dialog. Dette samarbejde består af den daglige kontakt i forbindelse med aflevering og afhentning af barnet. 

Hvis I har behov for det, er det altid muligt at bede om en samtale uden tilstedeværelse af barnet. Det kan vi også have behov for, ikke nødvendigvis fordi der er bekymringer eller problemer, men for at få italesat eller afklaret nogle ting, eller forhold, som er vigtige i samarbejdet omkring jeres barn.

Indenfor barnets første seks måneder i Honningkrukken, vil I få tilbudt en samtale af en halv times varighed, hvor vi i fællesskab kan tale om jeres barns trivsel i institutionen.

For at vi kan støtte og forstå jeres barn bedst muligt, er det vigtigt at I informerer os, hvis der er forhold i jeres familie som i en kortere eller længere periode påvirker jeres barns særligt.

Vores forventninger til jer:

  • Medbring tøj, fodtøj og skiftetøj til alt slags vejr.
  • Brug tavlerne til information om afhentningstidspunkt og hvem der henter.
  • Giv besked hvis jeres barn bliver hentet af andre end jer.
  • Kryds af på lister med tilmelding i forbindelse med arrangementer, fridag, ferie m.m.
  • Læs dagligt på tavlerne.
  • Læs nyhedsbrevene og referaterne fra forældrerådsmøderne.
  • Hvis I er bekymrede, forvirrede eller utilfredse, så kom og spørg.
  • Deltag i Honningkrukkens arrangementer.
  • Vi forventer, at I er nærværende med jeres barn, når I er sammen i Honningkrukken, og derfor opfordrer vi til ikke at føre mobilsamtaler i institutionen.

Se også information til forældre i menuen til venstre.