En ud af seks særlige dagtilbud

Wagnersvej er én ud af seks særlige dagtibud, som er samlet under Specialklyngen i Københavns Kommune. Kontoret ligger på Rymarksvej 5 i Hellerup, hvor Britt Riese-Andersen er daglig leder. Den samlede ledelse sikrer, at alle institutioner arbejder udfra et fælles værdisæt og økonomi. Samlet set er der ca. 150 ansatte fordelt på pædagoger, terapeuter, administrative medarbejdere og gårdmænd. 

Vi samarbejder på en lang række punkter på tværs af institutionerne, hvor vi deler erfaringer, sætter nye målsætninger og diskuterer faglige problemstillinger. En til to gange om måneden mødes de seks pædagogiske ledere og klyngelederen for, at snakke om nye tiltag, følge op på opgaver, dele erfaringer, sætte mål for fremtiden m.m. Det faglige personale mødes ligeledes på tværs af institutionerne til faglige møder, og bruger hinanden i det daglige arbejde igennem vidensdeling, vende bekymringer og finde løsninger på problemstillinger. Dette samarbejde sikrer, at arbejdet i institutionerne er baseret på en bred vifte af stærke fagpersoner, der alle brænder for, at sikre, at rammerne omkring børnene er professionelle og forsvarlige. 

Udover det professionelle samarbejde, mødes alle børn og personalet fra de seks institutioner, til vores årlige idrætsdag, i De Fire Birke i Hellerup.

Specialklyngens hjemmeside