Evaluering af Pejlemærkerne 2016

Sprogindsatsen – muligheder gennem sprog
Sammenhæng – også i overgange
Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis

 

Her følger stuernes evaluering af pejlemærket: