Evaluering af Pejlemærket 2014

Sprogindsatsen– muligheder gennem sprog

Her følger stuernes evaluering af pejlemærket: