Rumlepotten Linie 8tallet

Den 1. april 2013 har Børnehuset 8-Tallet fået tilknyttet en Rumlepotte som skal afhjælpe vores kapacitets problemer i vores børnehaveafdeling. Den Rumlepotte/bus, vi får, er en ”lånebus” indtil der enten bliver en Rumlepotte ledig eller der bliver indkøbt en ny til Børnehuset 8-Tallet. Det at Børnehuset får tilknyttet en ”lånebus” er ikke et udtryk for en midlertidig ordning men derimod at der er tale om en blivende løsning.

Københavns Kommune har siden 1995 haft en Rumlepot-ordning. En Rumlepotte er en ombygget bus, der er indrettet som en rullende stue. Rumlepotten indeholder små borde, køkken og toiletfaciliteter, og der er mulighed for soveplads. Rumlepotten har i alt 24-25 siddepladser inkl. førersæde.

 

 

Siden de første Rumlepotter kom på gaden i efteråret 1995, er der løbende sket en udskiftning af gamle Rumlepotter samt en udvidelse af Rumlepot-ordningen.

 

En Rumlepotte er tilknyttet en eksisterende institution og udgør et ekstra grupperum. Dvs., at der merindskrives en gruppe mere, end der er fysisk kapacitet til i institutionen.

De institutioner, som har tilknyttet en rumlepotte, mødes ind imellem på stranden, i skoven og på legepladsen.
Der er i øjeblikket 14 daginstitutioner i Københavns Kommune, som har tilknyttet en rumlepotte.

 

I Børnehuset kommer alle børnehavebørn ud at køre i den. Vi har lavet en turnusordning der vil betyde at hvert barn vil komme ud med bussen hver 6. uge af en uges varighed.  Der vil blive udarbejdet faste busgrupper fra alle 4 eksisterende børnehavegrupper.
Forældre vil få oplyst hvornår og hvor deres barn en med bussen.

Der kan max. Være 20 børn med bussen og der skal altid være min. 3 pædagogiske personaler med bussen. Der er en max. km. grænse for hvor langt bussen må køre fra institutionen.

Vores Rumlepotte kommer til at køre hver dag mellem kl. 9.00 og 15.30.

Hvis du vil læse mere om hvordan en Rumlepotte fungerer i praksis så kan du læse meget mere på dette link.

Artiklen er fra vores fagforenings medlemsblad og den giver et ret godt billede af virkligheden.

 

Bilag
Københavns Kommune har udarbejdet en hvidbog for Rumlepotter. Du kan læse den her.