Forældrerådet

Forældrerådet består af valgte forældrerepræsentanter, repræsentanter for de ansatte samt den pædagogiske leder. De forældre der er valgt til at sidde i forældrebestyrelsen indgår automatisk også i forældrerådet.

Rådets opgave er at indgå i samarbejde og dialog med institutionens ledelse og personale, og agere som sparringspartner for forældrebestyrelsen i den klynge institutionen er en del af.

Rådet holder ca. 4-6 møder årligt og derudover nedsættes løbende arbejdsudvalg med forskellige mål som mødes efter behov.

På den måde er rådet blandt andet aktiv i planlægningen og afholdelsen af sommerfesten, men det er også rådet som har taget initiativ til og arrangeret f.eks. tøjbyttebørs, børnefotografering og lignende.

 

Rådets formelle kompetencer og opgaver er endvidere:

Indragelse i arbejdet med institutionens pædagogiske læreplan.

  • Rådgive forældrebestyrelsen i forhold vedrørende institutionen og principielle problemstillinger.
  • Forældreråd og pædagogisk leder fastlægger principper for institutionens budget, indenfor rammer og principper fastsat af forældrebestyrelsen.
  • Forældrerådet kan stille forslag om placering af lukkedage til forældrebestyrelsen.
  • Organisere afstemning om madvalget blandt institutionens forældre (hvert 2. år).
  • Indstillingsret ved ansættelse af personale, og ret til deltagelse ved ansættelse af pædagogisk leder.

I dagligdagen i institutionen kan de fleste spørgsmål og problemstillinger klares ved at tale med personalet på stuen eller med den pædagogiske leder, men du er som forældre altid velkommen til at kontakte et medlem af forældrerådet hvis du har et emne eller spørgsmål som du ønsker behandlet af rådet. Du kan også bruge vores postkasser som du finder ved indgangene.

Bilag
Københavns Kommune har udarbejdet en folder der beskriver forældrerådet og bestyrelsens indhold, arbejdet og kompetencerne. Du kan downloade den her.