Den første kontakt

Når jeres barn har fået en plads i Damperen, vil I modtage et velkomstbrev i jeres e-boks. I brevet vil der bl.a. stå, hvilken stue barnet skal gå på og at stuen gerne vil tilbyde jer en indkøringssamtale, inden barnet starter. Her vil I have en dialog omkring jeres barn og vaner, kost, soverytme osv. samt en forventningsafstemning ift. det at skulle starte i dagsinstitution.

Det er jer som forældre, der har det dybeste følelsesmæssige engagement i barnet, og det er jer, der kender barnets behov, udfordringer og vaner. Det er vores mål at kunne opbygge et trygt og tillidsfuldt forhold, således at vi kan få del i jeres viden og erfaringer omkring barnet. Det er derfor vigtigt med en gensidig åbenhed og ærlighed overfor hinanden. Vores holdninger til forældresamarbejdet vil være præget af respekt for jeres kompetence samt et samarbejde, der også beror på pædagogernes erfaring ift. børn generelt og institutionslivet.

Vi lægger stor vægt på den daglige kontakt, hvor vi fortæller, hvordan barnet har haft det, og hvad vi har lavet i løbet af dagen. 

INDKØRINGSPERIODE
Ved indkøring af nye børn forventer vi, at I har afsat tid til at være sammen med barnet i vuggestuen, for at barnet skal føle sig tryg. Dette er også noget, I aftaler i samråd med stuen til indkøringssamtalen, da dette afhænger af jeres planlægning og muligheder. Dog forventer vi, at I afsætter minimum en uge til indkøring efterfulgt af korte dage i opstartsfasen. Perioden kan desuden variere efter barnets behov, og vi opfordrer til en blød opstart.