Guldregn
Hvalen
Krudtmøllen
Troldpilen
Wagnersvej
De Fire Birke
Velkommen til Specialklyngen

Specialklyngen er en samling af seks særlige dagtilbud, som ligger spredt i Københavns Kommune. Ledelsen i Specialklyngen består af en klyngeleder og en pædagogiske leder fra de seks institutioner. Ledelsen sikrer bl.a., at alle Specialklyngens institutioner arbejder ud fra et fælles værdigrundlag og fælles økonomi.

Der er ansat ca. 150 medarbejdere i Specialklyngen, som består af pædagoger, ergo- og fysioterapeuter, køkkenpersonale, gårdmænd og administrativt personale, som er fordelt udover de seks institutioner. Vi samarbejder på en lang række punkter på tværs af institutionerne, og deler erfaringer for at give de bedste muligheder for børnenes trivsel, udvikling og læring. 

På denne side kan du læse mere om Specialklyngens værdisæt,  indhente information om de seks særlige dagtilbud, ledelsen, KbhBarn, forældrebestyrelsen m.m.Følg barnets hverdag og trivsel på KbhForældre
Hver af Specialklyngens seks særlige dagtilbud tilbyder forskellige elementer, som bl.a. kan inkludere: 
  • individuel struktureret dagligdag
  • ergo- og fysioterapi 
  • gratis transport
  • tæt forældresamarbejde
  • ingen egenbetaling for forældre
  • tæt samarbejde med Børnecenter København
  • individuelle handleplaner for barnet
  • snoezelrum
... læs mere om hvad det enkelte dagtilbud kan tilbyde på deres hjemmesider.