Åbningstider

Lukkedage

Obligatoriske lukkedage i København

Skærtorsdag

Langfredag

2. Påskedag

St. Bededag

Kr. Himmelfartsdag

2. Pinsedag

5. juni Grundlovsdag

24. december

25. december

26. december

1. januar

 

 

Øvrige lukkedage i 2020

Forældrebestyrelsen har besluttet, at Børnehuset Sundby Algård desuden holder lukket følgende dage i 2020

29.marts

30.marts

31.marts

27.december

28. december

29.december

30. december

Har man behov for akut pasning disse dage, skal Børnehuset orienteres senest tre måneder før. Bestyrelsen henstiller til, at man finder andre egnede pasningstilbud - evt. taler med de andre forældre på stuen.

 

Forældrearrangementer i 2021:

Sommerfest 18.juni

Forældremøde 5.maj og 5.oktober

Luciadag 10.december

 

Se mere om disse arrangementer her.