Om Vuggestuen Rugvej

Vuggestuen Rugvej er en kommunal daginstitution, der er normeret til 44 børn i alderen 0-3 år.

Vuggestuen har fire grupper med plads til 11 børn på hver stue. Børnene en tilknyttet den samme stue i hele deres vuggestuetid. Hver stue har tilknyttet to pædagoger og en pædagogmedhjælper. Indimellem arbejder vi på tværs i huset med aldersopdelte grupper.

Vuggestuen Rugvej vil gerne kendes for at have en god atmosfære, som vi alle passer på og værner om. En aktiv og kvalificeret personalegruppe, en hverdag med sang, musik, historier, nærvær, omsorg og praksis i øjenhøjde for børn og voksne er også os. Et hus med plads til alvor, sjov og ballade, og hvor vi gør, hvad vi kan, for at udnytte hver kvadratcentimeter til leg og bevægelse, ude såvel som inde. Et hus med plads til forskellighed og fællesskab.


Om personalet

Personalet i Vuggestuen Rugvej er ansat her, fordi de med engagement, faglighed og begejstring har lyst til hver dag at komme på arbejde og være med til at skabe en dagligdag med leg, sjov og ballade – og med plads til alvor, glæde og begejstring, omsorg, anerkendelse og trivsel for såvel børn som voksne.

Vuggestuen har i alt 15 fastansatte medarbejdere: en pædagogisk leder, otte pædagoger på fuld-/deltid, fire pædagogmedhjælpere, en køkkenassistent og en rengøringsassistent. Herudover er der tilknyttet et antal vikarer. Desuden modtager institutionen ca. 8 gårdmandstimer ugentligt.

Institutionen er praktikinstitution og modtager jævnligt studerende fra de pædagogiske uddannelser. Vi vil gerne være en åben institution og er imødekommende over for at modtage skoleelever i erhvervspraktik og voksne i jobtræning, såfremt det kan forliges med børnenes tarv.

Vuggestuen vægter, i det omfang det er muligt, at den overvejende del af personaletimerne blandt det pædagogiske personale besættes af medarbejdere med en pædagogisk uddannelse. Vi vil gerne tilstræbe en ligelig kønsfordeling i personalegruppen, men det er i praksis besværliggjort af, at nærmest ingen mænd søger job i vuggestuer.

Læs mere om vores personaleforhold og samarbejde i huset under Vuggestuen Rugvej som arbejdsplads.