Forældresamarbejde i Vuggestuen Rugvej

Forældresamarbejdet er en vigtig del af personalets arbejde, idet vi her skaber vi en forbindelse mellem barnets hjem og institutionen. En god forældrekontakt og et godt forældresamarbejde er således forudsætningen for et godt og trygt arbejde med barnet.


Personalets forventninger til forældrene

Kommunikation. Vi ønsker en høj grad af gensidig kommunikation og information mellem hjemmet og vuggestuen. Jo mere information vi har om eksempelvis barnets nat eller weekend, jo bedre kan vi arbejde med barnet, tale med barnet og forstå dets signaler.

Det er vigtigt for os at vide, hvordan barnet har det hjemme, og hvad sker der af (for barnet) vigtige begivenheder i hjemmet eller familien. Vi kan i fællesskab finde ud af, hvorfor barnet i en periode reagerer anderledes. Denne kommunikation finder sted ved aflevering og afhentning af barnet; derfor er det vigtigt, at forældrene tager sig tid i disse situationer.

Respekt for husets rytme. Huset har en rytme, som alle børn og voksne hurtigt lærer at kende. Denne rytme er vigtig både for børnene og personalet, og vi forventer derfor, at I som forældre respekterer den. F.eks. holder alle stuer som regel morgensamling i tidsrummet kl. 9.00-9.15. Derfor henstiller vi til, at der ikke afleveres børn i dette tidsrum. Men vi kender alle til travle morgener eller til morgener, hvor der er behov for at sidde lidt længere over maden. Det skal der være plads til, og det kan altid aftales med os at aflevere barnet senere end kl. 9.00.

Respekt for hinandens ekspertise. Det er vigtigt for os, at vi respekterer hinandens forskellige ekspertise: at I er eksperter på jeres eget barn, og at vi er eksperter på børn. Derfor forventer vi, at I bruger os som fagpersoner og rådfører jer med os i tilfælde af tvivl eller blot af interesse for jeres barns udvikling. Ligeledes forventer vi, at I respekterer vores arbejde med børnene. Er der noget, I undrer jer over, eller som I ikke bryder jer om, at vi gør, så sig det til os og gå direkte til den/de involverede fra personalet.

Ingen mobiltelefon. Det er en sårbar situation at skulle tage afsked om morgenen, og når barnet hentes, har han/hun glædet sig til at se far eller mor igen. I begge situationer har barnet brug for jeres fulde opmærksomhed. Derfor: sluk for mobiltelefonen.

Ferie med barnet. I er som forældre de vigtigste voksne i jeres barns liv, selv om vi også er sammen med barnet i mange timer. Derfor forventer vi, at I holder ferie med jeres barn mindst fem uger om året, heraf de tre uger i løbet af sommeren – og mindst to af disse uger sammenhængende.

Del af et fællesskab. I den spæde start af et vuggestueforløb er man som forældre naturligt stort set kun optaget af sit eget barn. Men efter denne tid forventer vi, at forældrene ser deres barn som en del af en gruppe med mange børn og få voksne. Derfor er det rart, at forældrene deltager aktivt i dagligdagen, når de er sammen med deres børn, og f.eks. på vores opfordring hælder mælk op til Ole eller tørrer en løbenæse på et barn.

Forældrene kan udvise engagement ved at interessere sig for, hvad der foregår i vuggestuen og bl.a. deltage i vuggestuens forskellige arrangementer såsom forældremøder, plantedag, sommerfest, fødselsdag og lign. Her er der ikke kun mulighed for at tale med personalet, men også at lære de andre forældre at kende, udveksle ideer og erfaringer. I er altid velkomne til at slå jer ned, når I har tid og lyst – bare I husker, at når I er i vuggestuen, er jeres barn altid jeres ansvar.

Nogle forældre har været tilknyttet huset i flere år, andre har lige startet bekendtskabet. Alle har noget at give videre, og fællesskabet og trygheden ved huset vokser.