Værdigrundlag

I Vuggestuen Rugvej tager vi udgangspunkt i København Kommunes overordnede fælles værdier:

Respekt · Ligeværdighed · Dialog · Tillid

Det betyder, at samarbejdet mellem forældre, børn og personale skal bygge på gensidig tillid, ligeværdighed og respekt for den enkelte og den enkeltes baggrund. Dialog mellem forældre og personale om børnene er nødvendig for at skabe større helhed i børnenes verden.

Vores opdragelsesværdier – forstået som egenskaber, normer eller holdninger, som det er ønskeligt, at barnet tilegner sig gennem barndommen – er:

Selvværd · Hensyntagen til andre · Selvstændighed · Tolerance