Forældresamarbejde

Vi lægger vægt på en åben og tæt forældrekontakt, som en forudsætning for et godt samarbejde til gavn for jeres barns trivsel i institutionen. Det er i den daglige kontakt, at tilliden skabes og hvor vi ønsker at give jer et billede af jeres barns institutionsliv, hvad der optager barnet f.eks. i forhold til samværet med de andre, om glæder eller problemstillinger for den enkelte.

Omvendt ønsker vi også informationer fra jer som forældre, så vi har de bedste forudsætninger til at forstå og imødekomme børnenes behov. Vi opfodrer jer derfor til at henvende jer til personalet i tilfælde af hændelser i familien som har betydning for jeres barn, f.eks. dødsfald, sygdom, skilsmisse eller bare at familien er i en fortravlet periode mv.

Informationsniveauet

I starten af hver måned udsendes der en nyhedsmail til alle forældre. Her giver vi et overblik over vores aktuelle aktiviteter, fokus og emner. Der bliver også her informeret om vigtige datoer fx for diverse arrangementer, forældresamtaler mm.

I dette nyhedsbrev giver vi også andre aktuelle informationer, som kan være efterspurgte af forældre; er der megen efterspørgelse omkring specifikke retningslinjer, kan de blive henvist til i denne mail.

Forældremøder

Vi holder minimum 1 årligt forældremøde i afdelingen