I Damperen prioriterer vi forældresamtaler omkring barnets trivsel højt. Selvom vi løbende i dagligdagen har en dialog med jer forældre, giver en forældresamtale mulighed for at have en grundigere samtale omkring jeres barn og dets trivsel, og samtalen giver os en mulighed for i fællesskab at samarbejde om at skabe de bedste udviklingsbetingelser for jeres barn.

 

Vi tilbyder følgende samtaler i løbet af vuggestue- og børnehavetiden:

VUGGESTUEN:

- Et tilbud om en indkøringssamtale inden opstart.

- En samtale ca. 6 mdr. efter opstart.

- En samtale, når barnet er ca. 2,5 år. Her vil der desuden være fokus på en kommende børnehavestart.

 

BØRNEHAVEN:

- Et tilbud om en indkøringssamtale inden opstart. Dette gælder både børn internt samt børn fra andre institutioner. 

- En samtale ca. 6 mdr. efter opstart (barnet er ca. 3,5 år).

- Et tilbud om en samtale, når barnet er ca. 4,5 år.

- En skoleparathedssamtale via KbhOvergang, når barnet er ca. 5 år og ved en kommende skolestart.

 

Herudover vil der også kunne afholdes andre samtaler efter opstået behov.