I Københavns Kommune starter børn i børnehave, når de fylder 2 år og 10 måneder. Når jeres barn nærmer sig denne alder, vil I derfor få tilbudt en plads i vores børnehaveafdeling.

Når tiden nærmer sig, og barnet har fået tildelt sin nye stue, bliver forældrene tilbudt en indkøringssamtale med personale fra barnets kommende stue. Formålet med samtalen er at skabe en tryg overgang, så barnets udvikling og trivsel bliver bedst mulig.

 

For at støtte det enkelte barn i en positiv overgang fra vuggestuen til børnehaven, arbejder vi målrettet med en række færdigheder, der alle sammen er med til at gøre det lettere for barnet at indgå i en ny og større børnegruppe med nye krav og forventninger.

Ud over at have fokus på børnenes almene udvikling, har vi også fokus på barnets motorik, sproglige evner, sociale evner, intellektuelle evner, og hvordan barnet fungerer følelsesmæssigt.

Vi vil arbejde på, at barnet skal udvikle følgende færdigheder, inden det starter i børnehavegruppen:

  • Barnet skal kunne sidde på en taburet ved et højt bord og selv komme op og ned fra taburetten.
  • Barnet skal kunne håndtere bestik og selv øse/hælde op og sende videre til andre ved bordet.
  • Barnet skal som minimum være i gang med toilettræning.
  • Barnet skal være selvhjulpen med hensyn til af - og påklædning.
  • Barnet skal kunne rydde sit tøj og sine ting på plads i garderoben.
  • Banet skal holde i hånd parvis, når vi går en tur.
  • Barnet skal kunne begå sig sammen med andre børn.                          
  • Barnet skal kunne deltage i gruppeaktiviteter (højtlæsning, samling, puslespil, tegne og male)
  • Barnet skal kunne vente på tur.
  • Barnet skal kunne lytte til/forstå fælles beskeder og besked om f.eks. at vaske hænder.

Vi opfordrer til, at I som forældre også øver disse færdigheder i hjemmet for at være med til at skabe de bedste forudsætninger for barnets start i børnehaven.

 

Overgangen til børnehave

Overgangen til børnehaven foregår ugen inden barnet stopper i vuggestuen. Denne uge vil dit barn komme på besøg i børnehaven om formiddagen med en voksen fra vuggestuen samt nogle af vennerne, så barnet kan få et lille kendskab til stuens børn og voksne. På den sidste dag vil de spise med til frokost på den nye stue, og denne dag afholder I også afslutning i vuggestuen om eftermiddagen.

I bedes som forældre afsætte den første uge efter reel opstart i børnehaven til indkøring, så jeres barn kan få en god opstart på børnehavelivet. Vi beder jer desuden også tage med i vores udflytter Galoppen, den første dag dit barn skal afsted.


Ved børn fra andre institutioner beder vi jer på samme måde afsætte tid til indkøring. I vil ligeledes blive tilbudt en indkøringssamtale med den nye stue inden opstart.

 

Børnene bliver oftest i vuggestuen, til der kommer en ledig plads i børnehaven. Hvis der i en periode ikke er nok ledige pladser i børnehaven til at optage alle vuggestuebørn, vil der blive et eller flere børn i vuggestuen, som står i venteposition. Disse børn vil derfor være udover de 12 vuggestuebørn på den enkelte vuggestue. Omvendt kan vi også vælge, at det i stedet er børnehaven, der for en periode vil køre med en overbelægning, og derfor have flere børn end normalt.