Målsætninger

Målsætninger for vores arbejde i Vuggestuen Rugvej er:

  • at der i vores hus er mulighed for udvikling og udfordringer for alle børn i et stimulerende pædagogisk miljø
  • at hverdagen i vuggestuen er præget af respekt, omsorg og tryghed for det enkelte barn
  • at barnet ser sig selv som en værdifuld del af fællesskabet og oplever at kunne bidrage til dette
  • at give barnet lyst til, rum og mod til at udtrykke sig med de forudsætninger, det har
  • at barnet udvikler en høj grad af selvhjulpenhed og kropsbevidsthed for derigennem at opnå udholdenhed, styrke og sundhed
  • at barnet udvikler selvværd og en selvtillid, der giver barnet en følelse af: "jeg kan, jeg vil, jeg tør"
  • at barnet får en sund og varieret kost
  • at barnet oplever en hverdag med leg, gode historier, sang og musik, og med plads til grin, glæde og alvor
  • at barnet og dets forældre oplever sig mødt med omsorg, anerkendelse og forståelse.