Aktiviteter

Aktiviteterne i vuggestuen kan være spontane og enkeltstående eller knytte an til de pædagogiske læreplaner og vores udviklings- og læringsmiljø. Vi voksne vurderer løbende, hvornår der er plads til at lade børnene bestemme selv, og hvornår vi skal vejlede og/eller styre børnenes leg.

Vi prioriterer sang, musik og plads til leg højt i dagligdagen. Og vi holder af at få blæst i ansigtet og bruger lokalområdet og vores legeplads meget, når vejret er tåleligt for små vuggestuebørn.

Via menuen til venstre kan du læse mere om vores inde- og udeliv samt de traditioner, vi har etableret gennem årene.