Traditioner

I vuggestuen har vi valgt at have en række årligt tilbagevendende traditioner. Traditionerne er med til at skabe fællesskab og tilhørsforhold for børnene. Traditionerne er også med til at markere årets gang: først fastelavn, så sommerfest og til sidst jul. De er en del af vores kultur.

Traditionerne former sig ofte efter, hvordan børnegruppen ser ud på det givne tidspunkt: er der mange små eller store børn, og hvad kan børnene være med til og have glæde af? Udover de årlige traditioner er der også mange små begivenheder i løbet af året såsom børnenes fødselsdage og overgang til børnehave.

I vores hverdag vægter vi at begrænse mængden af søde sager, og vi opfordrer også forældrene til at tænke på dette. Is (uden rå æg), kage og frugt i passende mængder ser vi som oplagte ideer, hvis du som forælder medbringer 'hygge' til festlige lejligheder – og gerne pyntet med f.eks. små flag, lys osv. Er du i tvivl, så tal med personalet.

Fastelavn. Februar. Den kan f.eks. fejres ved, at de børn, der har lyst, er klædt ud. Vi kan slå katten af tønden med de børn, der gerne vil. Vi kan have fællessang i personalestuen, og måske spiser vi en fastelavnsbolle.

Forældremøder. Forår og efterår. Der er valg til forældrerådet på efterårets møde.

Arbejdslørdag. Maj. Nogle år afholder vi en arbejdsdag, hvor de forældre, der har lyst, kan hjælpe os med f.eks. lettere malerarbejde på legepladsen, småreparationer af legeredskaber, havearbejde, maling af krybberne og tilplantning af altankasser og krukker. Arbejdet strækker sig oftest over 3-4 timer. Vuggestuen byder på mad og drikke, og så går snakken så godt, når der skal arbejdes sammen.

Plantedag. Maj-juni. Hvert barn medbringer en plante, som familierne planter i vuggestuens bede og kummer.

Sommer-/høstfest. Juni-august. En fredag holder vi sommerfest med børn, forældre og søskende. Der er forskellige aktiviteter på legepladsen og fælles kagebord.

Vuggestuens fødselsdag. November. Vi fejrer den med forældre og søskende med morgenbord på stuerne.

Julefest. December. En eftermiddag på stuen med forældre, søskende, julemand, gløgg, æbleskiver og julesange.

Teatertur. Vi kommer som regel i teatret én gang om året – men det afhænger selvfølgelig af, om der er et repertoire for vores aldersgruppe af børn. Teaterforestillingen kan foregå her i huset eller ude. Når teaterforestillingen er et andet sted end i vuggestuen, tager vi afsted med de mellemste og største af børnene (fra ca. 1½ år).

Børnefødselsdage. Nogle gange bliver vi inviteret hjem til barnet for at fejre fødselsdag, og andre gange holder vi den i vuggestuen; så pynter vi med flag, synger fødselsdagssang, og barnet har noget med til uddeling (aftales med personalet).

Afslutning. Når et barn holder op i vuggestuen, holder vi 'farvelfest' på stuen. Vi pynter op, og barnet har som regel noget med til uddeling på stuen (aftales med personalet).

Det er vuggestuens store håb og ønske, at alle de børn og forældre, vi har haft 'mellem hænderne', vil huske vuggestuetiden som en glad, sjov, god og tryg tid. En periode i barnets liv, hvor der var mulighed for udvikling i samspil med jævnaldrende. En tid, hvor det enkelte barn blev mødt af engagerede, nærværende og ansvarlige voksne, der tog sig tid til at lytte og drage omsorg. Vi håber, det er lykkedes for os at respektere barnet som en individuel personlighed og med et godt tilhørsforhold til en gruppe jævnaldrende. Vi håber, vi har medvirket til at skabe en god og sund selvværdsfølelse hos barnet og samtidig lært det at vise hensyn og forståelse for andre. Derigennem tror vi, at barnet vil være godt rustet til at drage ud i 'den store verden', som for de allerfleste er børnehaven.