Forældrebestyrelsen i klynge B

Klyngens forældrebestyrelse består af syv forældrerepræsentanter (en repræsentant pr. enhed), fire medarbejderrepræsentanter med stemmeret samt en repræsentant for de pædagogiske ledere uden stemmeret. Klyngelederen deltager som sekretær/sagsbehandler for forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen mødes fire-fem gange årligt.

Du kan læse meget mere om forældrebestyrelsens opgaver, se mødekalender og referater m.v. på klyngens website under Forældrebestyrelsen i klynge B.