Forældrerådet i Vuggestuen Rugvej

Forældrerådet i Vuggestuen Rugvej består af fem forældrerepræsentanter og fire forældresuppleanter, to medarbejderrepræsentanter samt den pædagogiske leder i vuggestuen. Se også medlemmer af forældrerådet.

Forældrerådets repræsentanter vælges for to år ad gangen, suppleanter for et år. Nyvalg foregår på efterårets forældremøde.

Vi afholder møde mindst fire gange årligt uden for vuggestuens åbningstid. Suppleanterne deltager i møderne.

Du kan læse mere om forældrerådets arbejde under Forældrerådene i klynge B.