Forældremøder og samtaler

Forældremøder

Vi afholder minimum to forældremøder om året, et i foråret og et i efteråret.

På møderne kan vi tage forskellige emner op i fællesskab eller på stuerne, og den pædagogiske leder og stuernes personale har tid til og mulighed for at informere og debattere emner, der vedrører vuggestuelivet på Rugvej. På efterårsmødet afholder vi desuden valg til forældrerådet.


Tilbud om forældresamtaler

Når barnet starter i vuggestuen, har vi den første kontakt, hvor vi begynder at lære hinanden at kende og taler om barnet. Når barnet er omkring 2 år, tilbyder vi en forældresamtale. Barnets trivsel og udvikling vil være udgangspunkt for samtalen. Skulle der opstå behov for yderligere samtale – hos forældrene såvel som hos os – finder vi sammen et passende tidspunkt.