Priser og tilskud

Se de aktuelle priser samt reglerne for økonomisk friplads og søskendetilskud på kk.dk:

Priser og tilskud til børnepasning