Udmeldelse

Der er en måneds opsigelsesvarsel i alle kommunens dagtilbud. Du kan melde dit barn ud den 1. og 15. i måneden.

Hvis du vil flytte dit barn fra en institution til en anden, er der 14 dages overflytningsret. Her skal du kontakte Pladsanvisningen.

Udmeldelse af vuggestue