Kontakt

Kontakt

Vuggestuen Rugvej
Pædagogisk leder Dorte Bang Jensen
Telefon 3860 8247
Mobil
E-mail 37298@.kk.dk
www.vuggestuenrugvej.kk.dk

EAN: 5798009370389
CVR: 64942212
SE: 22957716


Område Brønshøj/Vanløse og klynge B
  • Områdechef Anders Andersen, 3317 5972
  • Klyngeleder Marialise Rømer, 3881 8790
  • Pædagogisk konsulent Kanja Møller-Tallingbjerg, 3317 5933

Rådgivere og samarbejdspartnere
  • Pladsanvisningen – Vejleder om kommunale vuggestuer, børnehaver, dagpleje og fritidshjem/KKFO i Københavns Kommune
  • Sundhedsplejen – Frivilligt tilbud til børnefamilier til støtte for barnets sundhed og trivsel
  • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) – Rådgiver institutioner og skole omkring 0-18-årige børn og unge med specialpædagogiske problemstillinger
  • Socialforvaltningen – Støtte til børn, unge og familier i Københavns Kommune
  • Københavns Forældreorganisation, KFO – Børnepolitisk interesseorganisation for forældre, forældreråd og forældrebestyrelser i Københavns Kommunes institutioner
  • Børns Vilkår – En social, humanitær interesseorganisation for børn og unge i Danmark

Københavns Kommune på de sociale medier

Københavns Kommune er på Facebook, Twitter og Instagram. Her møder kommunen borgerne som et supplement til telefoner, chat og personlig henvendelse. Læs mere på Københavns Kommune på de sociale medier.