Pejlemærker for pædagogisk kvalitet

Som led i Københavns Kommunes vision om det gode børneliv har Børne- og Ungdomsforvaltningen formuleret seks pejlemærker, der fastlægger en fælles retning for den mangfoldighed af pædagogikker, metoder og strategier, der eksisterer og udvikles i institutionerne.

Pejlemærkerne er:

  • Sociale relationer – positiv voksenkontakt hver dag
  • Inklusion og fællesskab – børne- og ungefællesskaber til alle
  • Sprogindsatsen – muligheder gennem sprog
  • Forældresamarbejde – forældrepartnerskab
  • Sammenhæng – også i overgange
  • Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis

Vi uddyber pejlemærkerne i faktaarket nedenfor.