Pædagogiske læreplaner

Det er ved lov vedtaget, at alle daginstitutioner skal udarbejde skriftlige læreplaner for det pædagogiske arbejde.

Formålet med planen er at understøtte børnenes læring, og vi skal formulere aktiviteter og læringsmål for følgende seks temaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sproglig udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs om vores arbejde med de seks læreplanstemaer via menuen til venstre.

Bilag
Denne læreplan er under udarbejdelse. Derfor vil der være punkter der endnu ikke er beskrevet fyldestgørende. Har du spørgsmål til læreplanen er du naturligvis velkommen til at kontakte institutionen.