Digital leg og læring

Fra 2015 er Digital Daginstitution et prioriteret indsatsområde i Københavns Kommune, og dag- og fritidsinstitutionerne er for alvor kommet med på den digitale dagsorden.

Som klynge ønsker vi at arbejde målrettet og struktureret med udviklingen af en digital kultur for både børn og voksne. Vi har fokus på børnenes digitale dannelse og trivsel, og vi har bl.a. nedsat et it-udvalg, som er med til at understøtte integrationen af digitale medier og læringsredskaber i det pædagogiske læringsmiljø, så børnene bliver aktive medproducenter frem for passive konsumenter.

Du kan læse Børne- og Ungdomsforvaltningens vision og strategi for Digital Daginstitution nedenfor.