Tolkebistand (Interpreter)

Som forælder til et barn i en daginstitution eller et fritidstilbud kan du have ret til en tolk ved en forældresamtale. Kontakt lederen i dit barns institution, hvis du ønsker, at der deltager en tolk i din samtale med institutionen.

As a parent of a child in a day care or leisure center, you may be entitled to an interpreter. Please contact the manager at your child's institution if you want an interpreter to participate in a conversation with the institution.