Om Institutionen

Om Enghave Remise - en idrætsinstitution

Enghave Remise er af Københavns Kommune blevet udnævnt til at blive idrætsinstitution med certificering i foråret 2009. Dette betyder rent pædagogisk, at vi i hverdagen arbejder særligt meget med pædagogisk idræt, leg og bevægelse.

Hvad er pædagogisk idræt?

Pædagogisk idræt (PI) er et ord, som over tid bliver til et begreb. Pædagogisk idræt er brugen af idræt i en pædagogisk sammenhæng med et pædagogisk formål, f.eks. en tur i skoven

med fokus på sanse- og bevægelsesstimulering (kravle på træstammer, lugte til skovbunden, løbe op

og ned af bakke mm.)

PI er pædagogik før idræt med afsæt i et bevidst pædagogisk grundsyn omsat i handlinger. PI er en bevidst pædagogisk og idrætslig faglig anvendelse af elementer fra idræt, leg og bevægelse.

 

PI er tilrettelagt så alle børn og voksne kan være med. Gennem tilrettelæggelsen af aktiviteterne sikres det, at både de voldsomme og de forsigtige kan deltage og få udfordringer. Dette gøres gennem nuanceforskelle i deltagelsen.


PI skal over tid integreres i den daglige pædagogiske praksis. Den pædagogiske opgave er
•    At støtte børnenes evner til at udvikle egne færdigheder
•    At skabe rum for læring og udvikling
•    At sikre barnets trivsel udvikling og læring 

 

Hvorfor idrætsprofil

 

I følge en ny undersøgelse (Bente Jensen og Anne Brodersen,

2009), har halvdelen af alle små børn problemer

med en eller flere af de primære sanser (se afsnittet om

vores idrætskoncept). De 3 primære sanser er grundlaget

for barnets adfærdsmæssige og motoriske udvikling og

hvis sanserne ikke bliver stimuleret tilstrækkeligt kan

den dårlige motorik føre til problemer med indlæring af

færdigheder som sprog, social adfærd og koncentration.

De motoriske problemer skyldes mangel på bevægelses-

og sansestimulation i hjemmet og institutionsverdenen.

Som idrætsprofilinstitution har vi Pædagogisk Idræt som

omdrejningspunkt i hverdagen og vi ønsker derigennem

at give børnene et godt motorisk grundlag for derved at

sikre, at børnene får det bedst mulige udgangspunkt for

at blive kompetente og læringsparate børn.

 

Enghave Remise blev certificeret som idrætsinstitution i november 2008, efter at personalet havde gennemgået en forskellige kurser/efteruddannelse som idrætsigangsættere. Efterfølgende har vi i institutionen afprøvet forskellige tilgange og metoder, i forhold til vores idrætskoncept, og børnehaven og vuggestuen har lidt forskellige metoder til at arbejde med idræt.

 

Vi evaluerer løbende vores måder at gribe idrætten an på, og ændrer/justerer på det, der ikke virker.

 

Alle børn bliver screenet et par gange årligt, så vi sikrer os at den motoriske udvikling er, som den skal være.

 

Fælles for både børnehave og vuggestue er, at vi starter de fleste dage med stimulastik, som her hos os er en blanding af traditionel samling, idrætslege, sange og rytmik. Vi arbejder målrettet med grundmotorik, og har derudover fokus på aktiviteter, der særligt stimulerer den fysiske, psykiske, kognitive og sociale udvikling.

 

Vuggestuen har ugentlige ”tumledage”, hvor der arbejdes med stimulering af de primære sanser. I alrummet bygges sansebaner, hvor børn og voksne triller, ruller, drejer, klatrer i ribber, hopper ned, får svingture m.m. . Der laves også yoga en gang ugentligt, og alt det andet, vi hitter på.

 Der bliver lavet forhindringsbaner gennem det meste af institutionen med forskellige udfordringer. I middagsstunden er der idrætsaktiviteter på legepladsen.

 

Legepladsen er fælles for vuggestuen og børnehaven, og bliver selvfølgelig også brugt dagligt til idrætsaktiviteter. Vi spiller hockey, står på rulleskøjter, cykler, spiller bold m.m.

 

På legepladsen står en Mobilix, som bevis på vores idrætsprofil.