Den gode start

 

Den gode start

Alle indkøringer er forskellige, da børn er forskellige. Nogle starter når de er 9 måneder, mens andre er over et år. Nogle har prøvet at være i dagpleje, en anden institution eller er blevet passet privat inden de starter. Andre kommer direkte fra de trygge rammer i hjemmet. Derfor er det svært at lave en fast ramme for indkøringsforløbet. Vi anbefaler dog, at man afsætter 1-2 uger.

Indkøringerne er også meget individuelle, da I som forældre har forskellige behov og forventninger. Det er vigtigt, at vi får afdækket disse behov og forventninger, hvorfor vi har lavet følgende principper for vores forældresamarbejde i opstartsfasen:

  • Den dag Jeres barn starter i Remisen, inviterer vi Jer til en samtale, hvor I, sammen med Jeres barn, og barnets primære pædagog, taler om hvad der skal til, for at skabe tryghed og tillid i opstarten for barnet. Vi gennemgår forældrefolderen og besvarer jeres spørgsmål. Vi aftaler hvordan de første dage ser ud, med fokus på barnet.
  • Vi stræber efter, at det er den samme medarbejder, I har den daglige dialog med, de første dage. Vi ønsker at sikre at alle informationer bliver videreformidlet og I kun skal fortælle jeres barns historie én gang.
  • Vi har fokus på barnet og dets trivsel. Vi tager én dag af gangen. Vi ønsker at imødekomme jeres ønsker i videst muligt omfang, da det skaber tryghed og tillid. Trygge forældre giver trygge børn.
  • Dialog - dialog - dialog. Forældresamarbejdet er et partnerskab. Vi ønsker en åben og tillidsfuld dialog, hvor begge parter tager ansvar.

 

Vi har forsøgt at skitsere hvordan en mulig indkøringsuge kunne se ud:

 

1. dag: Man er i institutionen 1 times tid, sammen med barnet i tidsrummet 9.30-11.00.

2. dag: Man er i institutionen om formiddagen sammen med barnet i tidsrummet 9.30-11.00.

3. dag: Man prøver at gå væk fra stuen og evt. lader barnet spise frokost og går hjem omkring kl. 11.30.

4. dag: Barnet er på stuen om formiddagen, spiser frokost og prøver evt. at sove og går hjem efter middagslur.

5. dag: Barnet er på stuen om formiddagen, spiser frokost, sover middagslur, spiser eftermiddagsmad og går hjem omkring kl. 15.00.

Anden uge i institutionen anbefaler vi, at barnet har nogle korte dage, dvs. at det bliver hentet senest kl. 15.00

Bilag
Her finder du vores forældrefolder, som indeholder nyttigt og vigtig information og dit barns og vores hverdag. god læselyst!
Vi har "Leg og Lær" og " en "hverdag i vuggestuen" som folder på mange sprog spørg personalet eller den pædagogiske leder.