Forældreråd og forældrebestyrelse

 

 

Forældreråd og forældrebestyrelse

 

Enghave Remise har et forældreråd, som består af de pædagogiske ledere, forældre- og medarbejderrepræsentanter. Forældrerepræsentanterne vælges til vores forældremøde i efteråret og sidder i rådet for en 2-årig periode eller til barnet går ud af institutionen. Rådet afholder ca. 4 møder om året og varetager løbende opgaver for institutionen.

Forældrerådet har til opgave at sikre forældreperspektivet i institutionen og skal blandt andet inddrages i arbejdet med udviklingen af institutionens Læreplan og principper for pejlemærker.

Forældrerådets opgave er også at være sparringspartner for forældrebestyrelsen, således at den enkelte enheds pædagogiske særkende understøttes og videreudvikles.

 

Brug dit forældreråd, hvis du er i tvivl om noget eller gerne vil have taget generelle udfordringer op. Det kan også være til en snak i starten, hvor det kan være svært at aflevere sit barn. Andre forældre har været det samme igennem og deler gerne af deres erfaringer. Du finder en liste med kontaktoplysninger over forældrerepræsentanterne på tavlen ved udgangen.

 

En af forældrerådsrepræsentanterne sidder også i forældrebestyrelsen for den samlede klynge, der varetager de overordnede principper for alle enhederne i klyngen.

 

Forældresamtaler

 

Vi tilbyder flere forskellige forældresamtaler i den tid dit barn er tilknyttes institutionen. Den første samtale er på barnets første dag i institutionen. Derefter når barnet har været i institutionen i 3 måneder. Derefter har vi løbende samtaler efter behov, og så har vi samtaler i forbindelse med, at barnet skal i børnehave eller når barnet skal i skole. Formålet med samtalerne er at tale om dit barns trivsel, udvikling, eventuelle fremadrettede fokuspunkter og samarbejdet mellem forældre og personalet. Samtalerne har en varighed af 30 minutter og afholdes i institutionens åbningstid.