Pædagogisk målsætning

Personalet i Remisen vil sikre at børnenes personlighed udvikles, så børnene vokser op som selvstændige, kritiske, tolerante og ansvarsbevidste medborgere. 

Vi vil arbejde for, at børnene udvikler relevante aldersbestemte sociale færdigheder og at børnene får udfordringer og muligheder, der udvikler dem fysisk, kreativt og musisk. 

Institutionens pædagogiske arbejde vægter at der udvises respekt og forståelse for andre kulturer, men tager samtidig udgangspunkt i den danske kultur og danske traditioner. Institutionen vil arbejde for at kulturmødet medvirker til at udvikle børnenes kulturelle kompetencer. 

Personalet i remisen skal give børnene en tryg og tillidsskabende voksenkontakt, hvor fokus altid er på barnet. 

Institutionen vil give plads til, at børnene kan lege og dyrke egne initiativer. Børnene skal gives mulighed for - både alene og sammen med andre børn - at udfolde sig på egne præmisser. 

Metoden vi vil benytte os af, for at opnå disse mål, er for vuggestuens vedkommende "Anerkendende relationer" og for børnehavens vedkommende "Fri for mobberi og social tænkning".
 
Anerkendende relationer går i enkelthed ud på at møde sine medmennesker på en anerkendende måde. Det er en kommunikationsform, der bl.a. bruges som konfliktløsningsmodel, som på sigt vil kunne nedbringe antallet af konflikter i børnegruppen. Den voksne hjælper barnet til at sætte ord på følelser - både egne og andres. 

Fri for Mobberi og social tænkning 

omhandler bla. at børnene fra vuggestuen lære at genkende 6 grundlæggende følelser : glæde, vrede, ked af det, bange, afsky og overraskelse. Børnene lærer at kende følelserne hos sig selv og hos hinanden. De lærer at sætte ord på egne følelser samt at sætte sig i den andens sted. (medfølelse)

Impulskontrol og problemløsning. Her lærer børnene at stoppe op og tænke sig om, i stedet for at gøre det, der først falder dem ind, samt metoder til at løse problemer på. 

Selvkontrol. Børnene lærer at håndtere deres følelser på en konstruktiv måde. Dvs. alle følelser er acceptable, men skal udleves, så de ikke er til fare for børnene eller andre. 

I vuggestuen og børnehaven har vi 6 medarbejder der har gennemført opkvalificering ift. Fri for Mobberi og social tænkning   En på hver stue. Så spørg pædagogen, hvis du vil vide mere.