Skolebørnsgrupper

Fra september til april måned har vi Skolebørnsgrupper i Børnehaven. Grupperne består af de børn, der skal starte i skole næstkommende skoleår.

 

Målet med grupperne er at sikre, at børnene bliver bedst muligt rustede til at starte i 0.klasse.

 

Metoden . Krop og bevægelses aktiviteter, Fri For Mobberi, Social tænkning. 

 

Vi ved at der allerede i 0.klasse stilles øgede krav til børnene både hvad angår færdigheder som samarbejde,  se andres perspektiv, kende "gruppens plan mm. Desuden kræver skolen at børnene evner fokuseret opmærksomhed som en del af en gruppe. 

Meget forskning tyder på, at børnene først mestrer den fokuserede opmærksomhed, når deres grundmotorik er i orden. For at styrke og udvikle den motoriske udvikling lægger vi derfor stor vægt på bevægelse på mange forskellige niveauer også i Skolebørnsgrupperne.