HVEM ER VI?

Først lidt historie...

Institutionen er opført i 1970 - 1971. Den blev oprindelig opført som nødinstitution, da der manglede institutionspladser. De første børn blev indskrevet i februar 1971 - 40 børnehavebørn og 12 småbørn. I 1993 blev institutionen udvidet med 24 vuggestuebørn og småbørnsstuen lavet om til en børnehavegruppe-ialt 66 børn.

Fra starten blev institutionen kollektivt ledet, men i 1996 blev den kollektive ledelsesform ophævet og der blev ansat ledelsesteam.  I 2005 blev vi udvidet med 2 ekstra grupper og 300 m2. Herefter er vi ialt 124 børn og 28 voksne fordelt på 7 stuer. 1.november 2008 blev Enghave Remise officielt certificeret som idrætsinstitution i Københavns kommune.

Engave Remise er i dage en Kommunal daginstitution og rummer pr. 1.1.20 2020 102 børn i alderen 0 - 6 år og de er fordelt som følger:

 

Vuggestuen
Dansestuen 12 børn fra 0 - 2 år og 10 mdr.
Hinkestuen 12 børn fra 0 - 2 år og 10 mdr.
Hiphop-stuen 12 børn fra 0 - 2 år og 10 mdr.
Børnehaven
spilopstuen                22 børn  fra 3-6 år 
Hoppestuen 22 børn    fra 3-6-år
Badutstuen 22 børn     fra 3-6 år
 

 

På alle stuer er der tilknyttet 3 voksne med forskellige uddannelsesbaggrunde, samt studerende periodevis.

 

Integreret betyder glidende overgange

Selvom vi er opdelt i vuggestueafdeling og børnehaveafdeling, så er vi meget sammen på kryds og tværs af huset. Vi har mange søskende der naturligvis skal have mulighed for at være sammen. Endvidere laver vi en del aktiviteter, hvor vi blander aldersgrupperne.

Dette betyder bl.a., at vores vuggestuebørn får en glidende overgang fra vuggestue til børnehave uden de store indkøringsvanskeligheder. Vi flytter også vuggestuebørnene, når de er parate til det – ikke nødvendigvis fordi de har alderen til det. Det betyder, at vi kan have et ekstra barn på en børnegruppe for en periode, men til gengæld får vuggestuebarnet en god start i børnehaven uden indkøringsproblemer.

Respekt for forskellige kulturer

Børnegruppen er en mangfoldighed af nationaliteter. Det er inspirerende og krævende for os at arbejde i sådan et fællesskab. Vi synes, det tilfører institutionen gode oplevelser bl.a. diskussioner om kulturforskelle.

Helt konkret betyder det, at vi arbejder meget bevidst med at integrere børnene til at kunne klare sig i den danske kultur med respekt, kendskab og forståelse for deres egen. Det gør vi bl.a. ved, at holde de danske traditioner i hævd såsom jul, påske, fastelavn, samtidig med at vi snakker om, hvordan der er i andre lande, ved at vise interesse for andre landes skikke og traditioner.

Konfliktløsning i børnehøjde

Børnene skal kende de regler, der gælder for socialt accepteret adfærd i den danske kultur, ellers risikerer de store vanskeligheder i deres fremtidige møde med danske krav og forventninger. Bl.a. er det i Danmark forbudt ved lov at slå, derfor lærer vi børnene andre måder at løse konflikter på, samt at kunne argumentere for deres mening, bl.a. ved hjælp af metoderne: Anerkendende relationer og "Fri for Mobberi" . Derudover arbejder vi målrettet med "Sammen om sprog", som en naturlig del af vores pædagogiske indsats.